Power Mühendislik

Scada Otomasyon Uygulamaları

Enerji İzleme ve Senkronizasyon Otomasyonu

AG/YG ENERJİ İZLEME , YÜK ALMA YÜK ATMA OTOMASYONU

• YG ve AG dağıtım kısımlarına ait enerji yönetimi ve kontrol sistemi otomasyonunun sağlanması

• Atılacak ve alınacak yüklere ilişkin önceliklerin belirlenmesi

• Yük atma ve alma sıralaması operatör tarafından belirleme özelliği

• Gün içinde farklı yük atma ve alma sıralamaları seçimi

• Sistemdeki kojen, şebeke ve yüklere ait güç ve diğer tüm elektriksel parametrelerin izlenmesi

• Yük atıldığı anların grafiksel analizi