Beton Plant

Çimento tesislerinde proses noktalarının izlenmesi, tüm proses noktalarının kontrolü, geçmişe dönük dataların kayıt edilmesi, raporlanması ve kontrolünü sağlamaktadır.